Galerija

2017

Nagrada 2020/2021

Dodela nagrade Fondacije Mali princ, Akademija umetnosti u Novom Sadu

Mali princ 2018

Irena Josifovska

Mali princ 2018

Aljoša Đidić

Mali princ 2018

Teodora Ivkov
2017

Nagrada 2016/2017

Dodela nagrade Fondacije Mali princ, Akademija umetnosti u Novom Sadu

Mali princ 2016

Promotivni video, Akademija umetnosti u Novom Sadu
2014

Nagrada 2013/2014

Dodela nagrade Fondacije Mali princ, Akademija umetnosti u Novom Sadu
2013

Nagrada 2012/2013

Dodela nagrade Fondacije Mali princ, Akademija umetnosti u Novom Sadu

Mali princ 2013

Promotivni video, Akademija umetnosti u Novom Sadu
2012

Nagrada 2011/2012

Dodela nagrade Fondacije Mali princ, Akademija umetnosti u Novom Sadu
2010

Nagrada 2009/2010

Dodela nagrade Fondacije Mali princ, Akademija umetnosti u Novom Sadu
2008

Nagrada 2007/2008

Dodela nagrade Fondacije Mali princ, Akademija umetnosti u Novom Sadu
2005

Nagrada 2004/2005

Dodela nagrade Fondacije Mali princ, Akademija umetnosti u Novom Sadu